Loading color scheme

OŚWIADCZENIE I PRZEPROSINY

OŚWIADCZENIE I PRZEPROSINY

W związku z opublikowaniem w internecie nagrania rozmowy dotyczącej pogrzebu naszej parafianki, wyrażam szczere ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Niezależnie od złożoności sytuacji, której dotyczyła rozmowa, a także bez względu na zachowanie interesanta, moje wypowiedzi i postawa były niewątpliwie niewłaściwe.

Przepraszam z tego względu wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni moją postawą.

Wszystkich zainteresowanych informuję, że w naszej Parafii nie ma żadnego cennika posług kapłańskich, a składane ofiary są dobrowolne.

Z tego względu stwierdzam, że podana przez mego rozmówcę kwota za wypisanie zgody na przeprowadzenie pogrzebu na cmentarzu została narzucona przez niego samego w sposób arbitralny i bez potwierdzenia z rzeczywistością na użytek dokonywanego nagrania.

Znam dobrze przepisy Prawa Kanonicznego i ustalenia obowiązującego nas Drugiego Synodu Diecezjalnego, a także kolejne przepisy w tej materii, żeby wiedzieć, że rodzina może sama wybrać miejsce dla ceremonii pogrzebowej i poprosić o jej sprawowanie właściwego kapłana. Ze względu na miejsce zamieszkania zmarłej w pierwszej kolejności obowiązek ten spoczywa na duszpasterzach Parafii zamieszkania. Owszem, rodzina może prosić innego kapłana, np znajomego lub przyjaciela rodziny, żeby poprowadził ceremonię pogrzebową i najczęściej spotyka się to z akceptacją Parafii.

Inna jest kwestia zgody na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej poza miastem, a inna w mieście. Tutaj duszpasterze Parafii zamieszkania zmarłej mogą bez potrzeby wydawania takiej zgody poprowadzić ceremonie pogrzebowe.

Wraz z wejściem w życie w naszym kraju ustawy o RODO jakiekolwiek informacje personalne mogą być przekazywane bezpośrednio tylko ich właścicielom, lub przez nich osobom zainteresowanym daną sprawą.

W tym wypadku potrzebna była duszpasterzowi organizującemu ceremonię pogrzebową naszej parafianki na cmentarzu nie zgoda na pogrzeb, tylko opinia o zmarłej proboszcza lub innego duszpasterza posługującego w tej samej Parafii, a taką opinię można przekazać jedynie bezpośrednio zainteresowanemu duszpasterzowi organizującemu pogrzeb.

To dlatego nie mogliśmy spełnić zadość prośbie naszego rozmówcy, nawet jeśli był synem zmarłej.

Moja rozmowa z zainteresowanym miała na celu uświadomić memu rozmówcy fakt, że mimo obiektywnych trudności z posługą pogrzebową o narzuconej nam godzinie, będziemy mogli tę posługę podjąć i ją przeprowadzić. Ostatecznie taka propozycja została przedstawiona.

Z poważaniem

Proboszcz Parafii Katolickiej pw. Św. Floriana Męczennika w Częstochowie