Loading color scheme

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA W ROKU B i C

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA W ROKU B i C

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

 

"W MOCY BOŻEGO DUCHA" Łk 1, 1- 4; 4, 14- 21
"Dziś wypełniło się to Pismo"


Byli naocznymi świadkami
Jego życia w Galilei,
By świadectwo dać o Panu,
Tak jak działał tu, na ziemi.


Gdy powrócił w Mocy Ducha
I nauczał w synagogach,
Każdy chętnie Go posłuchał,
Bo On zbliżał ich do Boga.


Przyszedł też do Nazaretu,
Tutaj pierwsze stawiał kroki.
Zaczął czytać w dzień szabatu
Z Izajasza zwój proroka.


To Duch Pana Go uzdolnił,
By głosić Dobrą Nowinę
Dla ubogich, uwięzionych,
Wyzwolenie, dla nich przynieść.


Zwinął zwój i oddał słudze,
Wszystkie oczy Weń utkwione
Zatrzymały się na dłużej.
"To proroctwo już spełnione".


Nam też trzeba Mocy Ducha,
By w wierności każdy stawał.
Jego z wiarą trzeba słuchać
I natchnieniom się poddawać.


Autor: Bogdan Mroziński

 

II Niedziela Zwykła w Roku C

"Uczyńcie wszystko co wam powie"

Gdy zabrakło w Kanie wina,
Rzekła Matka do Jezusa:
Wina już nie mają, Synu,
Czy to Ciebie nie porusza?

Czy to moja, Matko sprawa,
Że zabrakło im napoju?
Czy Ja muszę ludziom dawać?
Niech przyniosą ją ze zdroju!

Cud przemiany się dokonał,
Znowu wino się znalazło.
Zamiast wody - wino w kanach!
Jezus cud uczynił ważny.

Łatwo przyjąć, co gotowe,
Tak jak goście na weselu.
Jednak trzeba przynieść wodę,
By starczyło dla tak wielu.

Nie uczyni Jezus cudu,
Gdy Go o to nie prosimy,
Bo naszego trzeba trudu,
Gdy swe troski przedstawimy.

Przemień, Panie, nas na nowo,
Przebacz grzechy, które ranią,
Byśmy w życiu dali owoc,
A występki mieli za nic.

Autor: Bogdan Mroziński

 

POSŁANIEC Łk 3, 15 -16. 21 -22
" Tyś jest mój Syn umiłowany"


Wszyscy się zastanawiali,
Czy Jan nie jest tym Chrystusem!
Bowiem na Niego czekali,
A On wkrótce nadejść musi.


Ja chrzczę was tylko wodą,
On potęgą mnie przenika,
A któremu jam nie godzien
U sandałów zdjąć rzemyka.


To On chrzcić was będzie ogniem,
Ducha tchnie na każde ciało.
On jest przecież naszym Bogiem
I ukochał naszą małość.


Kiedy lud tam przystępował,
Do chrztu Jana, w rzece Jordan,
Jezus od Jana przyjmował,
Wtedy Bóg się nad Nim ozwał.


Tyś jest Syn mój ukochany,
Ciebie Ja sobie wybrałem.
Na zbawienie jesteś dany,
Wszak im przecież obiecałem.


Autor: Bogdan Mroziński

 

"Na początku było Słowo"


Na początku - u Boga - było Słowo,
Bo Bogiem było, od dziejów zarania.
Przez Słowo stało się wszystko na nowo,
I życie stało się od początku trwania.

Życie było światłością dla nas ludzi,
Bo światłości nigdy mrok nie zagasi.
Przyszedł na ziemię Jan, by obudzić,
Że Światłość zeszła na ziemię naszą.

Słowo przyszło do swojej własności,
Lecz swoi Go przyjąć nie chcieli.
Zstąpił na ziemię, aby mówić o miłości,
Która darzy każdego, aby życie mieli.

Bo Słowo - Jezus, stało się ludzkim ciałem,
I oglądaliśmy w czasie Jego chwalę.
Dla nas On się stał chlebem białym,
I darzy nas swą łaską przez życie całe.

Autor: Bogdan Mroziński

 

BOŻE NARODZENIE

Choć świat w zamęcie strachu pogrążony,
Maleńki Jezus w żłobie położony
Śpi snem spokojnym, lekko się uśmiecha,
A w serca nasze wstępuje pociecha.


Ten mały Chłopiec przywraca nadzieję,
Choć my, słuchając o tym, co się dzieje,
Niepewną ręką drzwi do jutra otwieramy,
Że będzie dobrze - wciąż nie dowierzamy.


Popatrz na Niego - miłości Kruszynkę,
Wzbudź w sobie radość, uśmiechu drobinkę.
Zaufaj Jemu! Spójrz! Otwiera oczy!
Bóg z wybawieniem już do ciebie kroczy!

autor: Kasia B.


ŚWIĘTA RODZINA Łk 2, 41 - 52
"Dlaczego Mnie szukaliście?"


Dzień Pański przez Świętą Rodzinę był czczony,
Jezus do świątyni na Paschę był zaprowadzony.
Mając lat dwanaście był pełen mądrości,
Zadawał pytania, górował bystrością.


Gdy rodzice wracali i uszli dzień drogi,
Nie znajdując Jezusa, oniemieli z trwogi.
Nie było Go nigdzie, wśród krewnych, znajomych,
A po trzech dniach znaleźli Go wśród uczonych.


Coś nam to uczynił - rzecze Matka Jego.
My Ciebie szukamy, powiedz nam, dlaczego?
Czemu Mnie szukacie? Może wiecie przecież,
Że to w sprawach Ojca jestem tu na świecie.


I nam Jezus ginie, kiedy grzech nas plami.
Najszybciej w kościele znajdziemy Go sami,
W świętych sakramentach, na ołtarzu PANA.
Kochaj, módl się i śpiewaj: Adonai Hosanna.


autor: Bogdan Mroziński

 

MISJA MARYI Łk 1, 39 - 45
" Błogosławiona jesteś między niewiastami"


Już w swym łonie miała Syna,
Gdy ruszyła do Elżbiety.
W Ain Karim miała się zatrzymać,
Krewne były te kobiety.


Wnet do domu zapukała,
Swoją krewną pozdrowiła.
Gdy Elżbieta usłyszała,
W łonie jej dziecko "ożyło".


To Duch Święty ją napełnił.
Do Maryi powiedziała:
Na Tobie się cud dopełnił,
Matką Syna Ty zostałaś.


O szczęśliwaś Ty, Maryjo,
Przebłogosławione łono.
Tobie łaska niechaj sprzyja,
Miłość Boża w Tobie płonie.


Autor: Bogdan Mroziński

 

III Niedziela Adwentu w Roku C

NAWRÓCENIE

"Co mamy czynić?"


Jan nauczał nad Jordanem,
Jego to pytały tłumy:
Co nam czynić przed tym Panem,
Który się pojawi u nas?


Kto ma dużo, niech się dzieli.
Nie za wiele pobierajcie.
Dajcie tym, co nic nie mieli.
Na swym żołdzie poprzestańcie.


Ludzie trwali w niepewności.
Czy on nie jest "Obiecanym"
W Księgach Bożych dla ludzkości,
Tym Chrystusem z nieba danym.


To ja was chrzczę tylko wodą,
On potęgą mnie przewyższa.
On chrzcić będzie Bożym Słowem,
Jam dla Niego jest najniższy.


On w swym ręku szuflę trzyma,
By oczyścić swe "klepisko".
Ziarno zbierze do spichlerza,
Plewy spali w piecu wszystkie.


Autor: Bogdan Mroziński

 

II Niedziela Adwentu w Roku C

PROSTE DROGI Łk 3, 1 - 6
" Przygotujcie drogę Pana"


Za cesarza Tyberiusza
Bóg skierował się do Jana.
Był on synem Zachariasza,
Świątynnego kapłana.


Przeszedł on wszystkie krainy,
Nad Jordanem położone.
Głosił słowo na pustyni,
W księdze Mów są zapisane:


Przygotujcie drogę Pana,
Wyprostujcie ścieżki Jemu.
Każda dolina wypełniona,
A pagórki ku równemu.


Adwent jest czasem równania,
To, co krzywe, ma być proste.
Niech nas świat sobą nie mami,
Przed Jezusem, Wielkim Posłem.


Przyjdzie powtórnie na ziemię
I przesieje ludzkie "ziarno".
Sprawiedliwi są zbawieni,
A grzesznicy ujrzą marność.


Autor: Bogdan Mroziński

 

I Niedziela Adwentu w Roku C

PARUZJA - POWRÓT Łk 21, 25- 28. 34- 36
" Czuwajcie"


To nie strachy, ale życie,
Które Jezus obiecuje.
Wkrótce sami zobaczycie,
Że na pewno nie żartuje.


Przyjdzie w chwale, jak powiedział,
I zasiądzie na swym tronie.
Wśród aniołów będzie siedział
Jako Sędzia - Król w koronie.


On zgromadzi swych wybranych
Z wszystkich krańców tego świata
I nagrodzi w biel odzianych,
Czystych niczym piękne kwiaty.


Uważajcie więc na siebie,
By ten dzień was nie zaskoczył.
Przyjdzie on na całą ziemię,
Więc czuwajcie w dzień i w nocy.


Autor: Bogdan Mroziński

 

 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA W ROKU B

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

KRÓL PRAWDY J 18, 33 b - 37
"Czy Ty Jesteś Królem"


Ja się na to narodziłem,
Rzecze Jezus do Piłata.
Dla was niebo opuściłem,
Aby Prawdę przynieść światu.


Każdy kto z Prawdy pochodzi,
Słucha pilnie Mego głosu.
Tylko w Prawdzie się odrodzi
I nie przegra swego losu.


Me królestwo nie jest stąd,
Bo poddani by walczyli,
Gdy stanąłem pod twój sąd,
I z tej sprawy by zwolnili.


Mimo sądu przed Piłatem,
Gdzie kapłani Cię przywiedli,
Ty panujesz nad tym światem,
A my słabi, grzeszni, biedni.


Nie potrzeba Ci korony,
Choć ta słusznie się należy.
Trzymasz w ręce świat stworzony,
Trzeba tylko nam uwierzyć!


Autor: Bogdan Mroziński

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA W ROKU B

"Niebo i ziemia przeminie

ale moje słowo nie przeminie"


Jezus mówił o udręce,
Która w końcu ma nastąpić.
Wtedy moce są wstrząśnięte,
Nie należy wiernym wątpić.


Wszyscy ujrzą Syna Człowieczego
Na obłokach z wielką Mocą.
Zobaczymy Chwałę Jego,
Jak wśród triumfu Wielkiej Nocy.


Wówczas pośle On Aniołów,
Zbierze wszystkich z krańców świata
I zasiądzie na Swym tronie,
Żeby sądzić - a nie bratać.


Uczcie się przykładem drzewa:
Gdy wypuszcza swoje pędy,
Wtedy lato się przybliża,
Ukazując zieleń wszędy.


Nie przeminie pokolenie,
Jego słowa nie przeminą,
Aż się spełni to życzenie:
Zło na zawsze musi zginąć.


Autor: Bogdan Mroziński