Loading color scheme

Sakramenty

BIERZMOWANIE

Zasady dotyczące przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Referat Katechetyczny przypomina najważniejsze zasady dotyczące przygotowania do bierzmowania zgodne z aktu­alnymi Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowania do bierzmowania z 14 marca 2017 r. oraz z Instrukcją duszpastersko – katechetyczną w spra­wie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej.

Przygotowanie do bierzmowania w archidiecezji częstochowskiej
w roku szkolnym 2018/2019

W przygotowaniu do bierzmowania należy zachować zasady zawarte w Instrukcji duszpastersko – katechetycznej w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej, uwzględniając również Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania zatwierdzone 14 marca 2017 r. Po ostatecznym wygaszeniu szkół gimnazjalnych przygotowanie do bierzmowania będzie się rozpoczynać na początku VI klasy szkoły podstawowej. Udzielenie sakramentu bierzmowania nastąpi pod koniec VIII klasy, po zakończeniu trzyletniego cyklu przygotowania. Mając na uwadze fakt, że proces likwidacji gimnazjów i tworzenia ośmioletnich szkół podstawowych jest realizowany stopniowo, w roku szkolnym 2018/2019 przygotowanie do bierzmowania rozpoczną tylko uczniowie VII klasy szkoły podstawowej. Młodzież ta, po odbyciu trzyletniego przygotowania, przystąpi do bierzmowania pod koniec I klasy szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej w bieżącym roku nie rozpoczynają jeszcze przygotowania do bierzmowania.

Materiały diecezjalne

Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej należy prowadzić w oparciu o materiały diecezjalne wprowadzone od 1 września 2015 r. (Mocni Duchem. Dzienniczek kandydata do bierzmowania, Mocni Duchem. Dziennik spotkań formacyjnych, Mocni Duchem. Materiały katechizmowe i liturgiczne.) Program przygotowania do bierzmowania zawarty jest w publikacji p.t. Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem. Zawiera ona szczegółowe scenariusze katechez wraz z licznymi pomocami dydaktycznymi. Materiały są dostosowane do aktualnych wytycznych dotyczących przygotowania do bierzmowania. Wprowadzenie niniejszych materiałów do katechezy parafialnej przygotowującej do bierzmowania ma charakter obligatoryjny dla wszystkich parafii w archidiecezji częstochowskiej.

Program przygotowania do bierzmowania i tematyka spotkań
na rok szkolny 2018/2019

Spotkania formacyjne dla młodzieży, która rozpocznie przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019, należy prowadzić według następujących zasad:

– przez pierwsze 2 lata (2018/2019; 2019/2020) należy przeprowadzić z kandydatami przynajmniej 20 spotkań, które powinny obejmować:

  • przynajmniej 10 katechez, na których prowadzący realizuje wybrane przez siebie tematy z I, II i III części materiałów diecezjalnych;
  • 3 celebracje (Jezus moim Panem i Zbawicielem, Moje miejsce we wspólnocie Kościoła, Jezus przebacza. Nabożeństwo pokutne.);
  • inne formy spotkań zaplanowane przez prowadzącego (np. pielgrzymki, dzień skupienia, itp.)

– w 3 roku przygotowania (2020/2021) należy przeprowadzić przynajmniej 20 spotkań, które powinny obejmować:

  • 14 katechez zawartych w części IV i V materiałów diecezjalnych;
  • 2 celebracje (Spotkanie z Jezusem. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Przyjdź Duchu Święty);
  • inne formy spotkań zaplanowane przez prowadzącego.

Świadkowie bierzmowania

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzest­ni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16-ty rok życia oraz jest wierzą­cym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).